-

EnglishHebrew

צור קשר

גלריה תמונות

פרויקטים

לקוחות

פרופיל חברה

עמוד ראשי

תסקירי השפעה על הסביבה סקרי היתכנות כרייה תת קרקעית ניהול וביצוע תכנון פיזי תכנון סטטוטורי
הנדסת בטיחות וכיבוי אש פרסומים רשימת תכניות פרויקטים בחו"ל מטמנות גאולוגיה
 

תכנון סטטוטורי

 
 • תכנון סטטוטורי, תכנון פיזי, בהסתמך על סקרים גאולוגיים ותסקירי השפעה על הסביבה של כ- 120 מחצבות של גיר, דולומיט, שייש, חרסיות קרמיות וחול. מצ"ב רשימת המחצבות. בחלק מהאתרים ביצוע בפועל של הסקרים הגאולוגיים.

 • תכנון סטטוטורי של מחצבות השייש במישור הרוחות ליד מצפה רמון עבור החברות: אבן בר בע"מ, ג.י.א. יוזמה בע"מ, ר.מ. אריאל לאבן ושייש בע"מ.

 

  לראש הדף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנון פיזי

 
 • תכנון והקמה של מכרה תת קרקעי ושל מכרה פתוח לכריית פצלי שמן במישור רותם עבור חב' פמ"א בע"מ. השתתפות בסקרים הגאולוגים לאיתור מרבצים של פצלי שמן במישור רותם, באורון ובצין. יישום של תוצאות הסקרים הגאולוגיים בתכנון פיזי של הכרייה באתרים אלה. השתתפות בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה של המכרה הפתוח.

 • תכנון והקמה של מכרות הפוספט באורון, במכתש הקטן, במשור רותם  ובצין בחב' פוספטים בנגב בע"מ (עכשיו: רותם אמפרט נגב בע"מ). השתתפות בסקרים גאולוגיים לאיתור שדות פוספט באורון, בצין, בחצבה ובעופרים. השתתפות בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה של מכרה ומפעל צין.

 • תכנון פיזי וסטטוטורי של מחצבת הגיר בגבעת סילון, מחצבות החרסית הקרמית במכתש רמון ומחצבות החול במכתש חתירה, עבור חב' נגב מינרלים בע"מ.

 • תכנון פיזי וסטטוטורי של מחצבת המלח בהר סדום עבור חברת המלח.

 • תכנון והקמה של מחצבה לכריית פורצלניט בנחל צין.

 • תכנון, הקמה והפעלה של מכרה תת קרקעי לכריית פצלי שמן במישור רותם, באורך של כ- 300 מטר ומפתח של 16 מ"ר, עבור חב' פמ"א בע"מ (1980-1987).

 • השתתפות בסקרים הגאולוגים לאיתור מרבצים של פצלי שמן במישור רותם, באורון ובצין. יישום של תוצאות הסקרים הגאולוגיים בתכנון פיזי של הכרייה באתרים אלה. השתתפות בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה של המכרה הפתוח.

  לראש הדף 

 

 

ניהול וביצוע

 
  • ניהול מחצבות אבן וסיד בדרום הארץ תפעול, שיווק וסקרים גאולוגיים.

  • מהנדס ביצוע בחפירת מנהרות עבור משרד הבטחון.

  • עם "צוות המחצבות", כתיבת הדו"ח "אתרי כרייה וחציבה קובץ נתונים", עבור מינהל מקרקעי ישראל. 1998.

  • השתתפות בהכנת מסמכי מכרז לכריית חומר ואדי בנחל גורר, עבור מינהל מקרקעי ישראל.

  • מהנדס ביצוע בחפירת מנהרות באורך של מאות מטר ואולמות תת קרקעיים גדולים עבור משרד הבטחון (1998).

  •  השתתפות בהכנת מכרזים לכרייה וחציבה במחצבות אבן, שייש, חול וגבס, עבור מינהל מקרקעי ישראל.

  •  עם הכלכלן דוד ברמן, כתיבת הדו"ח "ענף החציבה והכרייה למשק הבנייה והסלילה השקעות הון נדרשות במחצבות מסוגים שונים", עבור מינהל מקרקעי ישראל. 2004.

  • עם "צוות המחצבות", כתיבת הדו"ח "תכנית אב לאספקת חול עד שנת 2020", עבור חברי הוועדה הבין משרדית לאספקת חול בראשות דן גורן. 1999.

  לראש הדף 

 

 

 

כרייה תת קרקעית

 
 • בדיקת היתכנות לכרייה תת קרקעית של אשלג במחוז Dallol באתיופיה עבור חב' בייטמן הנדסה בע"מ. הכרייה באמצעות פיר אנכי בעומק של כ- 200 מטר ומנהרות הפקה. (2009).

 • בדיקת היתכנות של כרייה תת קרקעית של מנגן בגרוזיה עבור חב' אנגל השקעות בע"מ. במכרה מתוכנן פיר אנכי לעומק של 650 מטר ומנהרות הפקה. (2008).

 • עם ד"ר עמיר אידלמן, תכנון ראשוני, חישובי עלויות וקידום פרויקטים לכרייה תת קרקעית של אגרגטים ושל שייש (2005, 2007).

 • תכנון מחצבת המלח בהר סדום עבור חברת המלח, כולל בדיקת היתכנות והכנת מפרט לכרייה תת קרקעית (2004).

 • עבור חברת נתיבי אילון באמצעות חברת ברן הקמת פרויקטים בע"מ, בדיקת התכנון, חישובי הכמויות ואומדן העלויות של מנהרת שבעת הכוכבים בהרצליה. אורך המנהרה: 480 מטר. שטח המפתח: 145 מ"ר. הבדיקה כללה את עבודות הכרייה, התימוך והבטונים. (2003)

 • בדיקת היתכנות לרכישת מכרה זהב תת קרקעי בקזחסטאן. במכרה 3 פירים אנכיים לעומק כולל של כ- 1000 מטר ומנהרות באורך של עשרות ק"מ. (2001).

 • בדיקת היתכנות להסבה לאתר שעשועים של מכרה תת קרקעי, לא פעיל, במעלה עצמאות עבור חב' חרסית וחול זך בע"מ (1991).

 • תכנון, הקמה והפעלה של מכרה תת קרקעי לכריית פצלי שמן במישור רותם, באורך של כ- 300 מטר ומפתח של 16 מ"ר, עבור חב' פמ"א בע"מ (1980-1987).

 • עם ד"ר עמיר אידלמן, קידום פרויקטים לכרייה תת קרקעית של אגרגטים ושל שייש.

  לראש הדף 

 

 

סקרי היתכנות

 
 • סקרי היתכנות לכריית זהב בבוליביה, בקזחסטאן ובפפואה-גיניאה החדשה.

 • סקר היתכנות לכריית פוספט באוזבקיסטאן.

 •  סקר היתכנות לכריית באוקסיט (עפרת אלומיניום) בגינאה ביסאו.

 • סקרי התכנות, על סמך דו"חות גאולוגיים, למכרות זהב, פוספט ואלומיניום בבוליביה (1988), בקזחסטאן (2001), בפפואה-גיניאה החדשה (2002), באוזבקיסטאן (2003) ובגינאה ביסאו (2006).

 •  סקרי היתכנות לכריית פצלי שמן באתרים אורון וצין, על סמך דו"חות גאולוגיים,  עבור חב' אורמת.

 • בדיקת אפשרות לכריית פצלי שמן בירדן, עבור חברת    U.P.S..

  לראש הדף 

 

 

תסקירי השפעה על הסביבה

 
 • השתתפות ב"צוות המחצבות" של מינהל מקרקעי ישראל, כאחראי על תכנון המחצבות ועל הכנת תסקירי השפעה על הסביבה.

 • השתתפות ב"צוות המחצבות" של מינהל מקרקעי ישראל, כאחראי על תכנון המחצבות ועל הכנת תסקירי השפעה על הסביבה.

 • תכנון אתר הטמנה לפסולת יבשה בברור חייל, כולל הכנת מסמך סביבתי.

 • סקרי היתכנות לכריית פצלי שמן באתרים אורון וצין, על סמך דו"חות גאולוגיים,  עבור חב' אורמת.

 • השתתפות בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה של מכרה ומפעל צין.

 • תכנון אתר הטמנה לפסולת יבשה בברור חייל, כולל הכנת מסמך סביבתי.

 • תכנון אתר הטמנה לפסולת יבשה בנען, כולל הכנת מסמך סביבתי.

 

  לראש הדף 

 

 

 

גאולוגיה

 
 • סקרים גאולוגיים לאיתור חרסיות קרמיות בממשית ובגבעות רפד, עבור חברת קוניאל אנטוניו (ישראל) בע"מ.

 •  סקר גאולוגי לאיתור חולות לתעשיית הזכוכית וחרסיות קרמיות, במישור ירוחם, עבור חב' נגב קרמיקה בע"מ.

 • בדיקה של דו"חות גאולוגיים של מרבצי אבן, מנגן וברזל ברוסיה, ברומניה, בבולגריה, בגרוזיה ובברזיל, לצורך הפקה.

 • סקר גאולוגי במרבץ החול במישור רותם עבור מינהל מקרקעי ישראל.

 • סקרים גאולוגיים במרבצי אבן לאגרגטים באתרי ברקת וערוער, עבור מינהל מקרקעי ישראל.

 • ביצוע סקר גאולוגי ותכנון של מחצבת גיר לאבקות בעמיעד, עבור מחצבות כפר גלעדי.

 • ביצוע סקר גאולוגי ותכנון של מחצבת דהריה, עבור מחצבות כפר גלעדי.

 • סקרים גאולוגיים של מחצבות החול במישור רותם עבור תעשיות חולות לבנים בע"מ (לשעבר אנגל בע"מ) וכפיר מינרלים בע"מ.

 • השתתפות בסקרים גאולוגיים לאיתור שדות פוספט באורון, בצין, בחצבה ובעופרים.

 

  לראש הדף 

 

 

 

מטמנות

 

 

 • תכנון אתר הטמנה לפסולת יבשה בברור חייל, כולל הכנת מסמך סביבתי.

 • תכנון אתר הטמנה לפסולת יבשה בנען, כולל הכנת מסמך סביבתי.

 

  לראש הדף 

 

 

 

פרויקטים בחו"ל

 
 • בדיקת היתכנות לכרייה תת קרקעית של אשלג במחוז Dallol באתיופיה עבור חב' בייטמן הנדסה בע"מ. הכרייה באמצעות פיר אנכי בעומק של כ- 200 מטר ומנהרות הפקה. (2009).

 • בדיקת היתכנות של כרייה תת קרקעית של מנגן בגרוזיה עבור חב' אנגל השקעות בע"מ. במכרה מתוכנן פיר אנכי לעומק של 650 מטר ומנהרות הפקה. (2008).

 • בדיקת היתכנות לרכישת מכרה זהב תת קרקעי בקזחסטאן. במכרה 3 פירים אנכיים לעומק כולל של כ- 1000 מטר ומנהרות באורך של עשרות ק"מ. (2001).

 •  סקרי היתכנות לכריית זהב בבוליביה, בקזחסטאן ובפפואה-גיניאה החדשה.

 • סקר היתכנות לכריית פוספט באוזבקיסטאן.

 •  סקר היתכנות לכריית באוקסיט (עפרת אלומיניום) בגינאה ביסאו (2006).

 • בדיקת אפשרות לכריית פצלי שמן בירדן, עבור חברת    U.P.S..

 • בדיקה של דו"חות גאולוגיים של מרבצי אבן, מנגן וברזל ברוסיה, ברומניה, בבולגריה, בגרוזיה ובברזיל, לצורך הפקה.

  לראש הדף 

 

 

 

תכניות לכרייה וחציבה ותסקירי השפעה על הסביבה

שבוצעו על ידי גת גאולוגיה  ותכנון  בע"מ

אתר מינהל מקרקעי ישראל 

מס '

חברה

שם  התכנית

מס' התכנית

תסקיר

השפעה

על הסביבה

        1.    

אבן בר בע"מ

שיש מישור הרוחות

שימוש חורג

 

        2.    

אבן בר בע"מ

שיש נחל חווה מזרח

50/101/02/20

V

        3.    

אבן חלמיש בע"מ

אבן חלמיש - חתרורים

1/209/03/10

V

        4.    

אבנים מור בע"מ

שיש רמון

שימוש חורג

V

        5.    

אליקים בן ארי בע"מ

אשלים

שימוש חורג

 

        6.    

אליקים בן ארי בע"מ

גבעות משורה

שימוש חורג

V

        7.    

אליקים בן ארי בע"מ

הר שחר

1/244/03/20

V

        8.    

אליקים בן ארי בע"מ

הר שחר דרום

3/244/03/20

V

        9.    

אליקים בן ארי בע"מ

חולות אטדים

301/03/20

 

      10.  

אליקים בן ארי בע"מ

חלוצה

17/101/02/10

 

      11.  

אליקים בן ארי בע"מ

חלוצה

230/03/10

 

      12.  

אליקים בן ארי בע"מ

חלוצה מזרח

273/03/10

 

      13.  

אליקים בן ארי בע"מ

חצרים

391/03/7

V

      14.  

אליקים בן ארי בע"מ

ניצנה

245/03/10

V

      15.  

אליקים בן ארי בע"מ

רמת בקע

1/198/02/11

 

      16.  

אליקים בן ארי בע"מ

סופה

שימוש חורג

 

      17.  

אליקים בן ארי בע"מ + מחצבות צרפתי בע"מ

הר שחר

244/03/10

V

      18.  

אספלט דרום בע"מ

נחל סכר

שימוש חורג

 

      19.  

אספלט דרום בע"מ

רמת חובב

4/129/03/19

V

      20.  

אריעד בע"מ

קוורץ חתירה

197/03/10

V

      21.  

אריעד בע"מ

קלציט הר צבוע

221/03/10

V

      22.  

בינוי ופתוח בע"מ

נחל באר שבע

שימוש חורג

 

      23.  

ג.י.א. יוזמה בע"מ

שיש נחל חווה מזרח

51/101/02/20

V

      24.  

ג.י.א. יוזמה בע"מ

שיש רמון

שימוש חורג

 

      25.  

גרניט אילת בע"מ

נחל שלמה

176/03/2

 

      26.  

החופר בע"מ

נחל ניצנה

248/03/10

V

      27.  

חברת המלח בע"מ

הר סדום

263/03/10

V

      28.  

חופרי הדרום בע"מ

חול רמת חובב

שימוש חורג

 

      29.  

חופרי הדרום בע"מ

נבטים מזרח

180/03/11

V

      30.  

חופרי הדרום בע"מ

נחל יתיר

401/03/7

 

      31.  

חופרי הדרום בע"מ

ניצנה דרום

1/175/03/10

V

      32.  

חסין אש בע"מ

ממשית

36/100/02/10

 

      33.  

יעקב שביט פרויקטים בע"מ

שיש נחל חווה

260/03/20

V

      34.  

כוכב ישראל בע"מ

רמת חובב מערב

56/101/02/20

 

      35.  

כתנאני איברהים בע"מ

רמת בקע

שימוש חורג

V

      36.  

מ.פ. מחצבים

הר ניצים

3/165/03/11

 

      37.  

מובילי הדרום בע"מ

נבטים מערב

339/03/7

V

      38.  

מובילי הדרום בע"מ

נחל סכר

שימוש חורג

 

      39.  

מובילי הדרום בע"מ

ניצנה צפון

36/101/02/10

V

      40.  

מובילי הדרום בע"מ

ניצנה צפון

247/03/10

V

      41.  

מחצבות צרפתי בע"מ

הר שחר מזרח

300/03/20

 

      42.  

מחצבות צרפתי בע"מ

חלוצה דרום

225/03/10

 

      43.  

מחצבות צרפתי בע"מ

חלוצה צפון

240/03/10

V

      44.  

מחצבות צרפתי בע"מ

נחל סכר

30/101/02/10

V

      45.  

מחצבות צרפתי בע"מ

רביבים מזרח

18/101/02/10

V

      46.  

מחצבות צרפתי בע"מ

רביבים מערב

19/101/02/10

 

      47.  

מחצבות צרפתי בע"מ

רביבים, אזור מתקנים

25/101/02/10

 

      48.  

מינהל מקרקעי ישראל

אושרת

ג/ 11407

 

      49.  

מינהל מקרקעי ישראל

אפעה מזרח

48/100/02/10

V

      50.  

מינהל מקרקעי ישראל

גורר מזרח

39/100/02/10

V

      51.  

מינהל מקרקעי ישראל

אשקלון

618 א' (תמ"א 14)

V

      52.  

מינהל מקרקעי ישראל

אשקלון דרום

618 ב' (תמ"א 14)

V

      53.  

מינהל מקרקעי ישראל

זיקים

618 ג' (תמ"א 14)

V

      54.  

מינהל מקרקעי ישראל

כרמיה

618 ד' (תמ"א 14)

V

      55.  

מינהל מקרקעי ישראל

מחילות

232/02/11

 

      56.  

מינהל מקרקעי ישראל

דימונה דרום

41/101/02/20

V

      57.  

מינהל מקרקעי ישראל

דימונה צפון

שימוש חורג

 

      58.  

מינהל מקרקעי ישראל

משאבי שדה

269/03/10

 

      59.  

מינהל מקרקעי ישראל

משואות יצחק

7/224/02/6

 

      60.  

מינהל מקרקעי ישראל

נחל קצב

166/03/12

 

      61.  

מינהל מקרקעי ישראל

נחל רחם

4/112/02/12

 

      62.  

מינהל מקרקעי ישראל

נחל שלמה

75/101/02/2

 

      63.  

מינהל מקרקעי ישראל

ניצנה דרום

 

 

      64.  

מינהל מקרקעי ישראל

נתיב העשרה

23/234/02/6

 

      65.  

מינהל מקרקעי ישראל

סמר

159/02/12

V

      66.  

מינהל מקרקעי ישראל

סמר

שימוש חורג

 

      67.  

מינהל מקרקעי ישראל

עציונה

מי/ 884

 

      68.  

מינהל מקרקעי ישראל

ערד

30/101/02/24

 

      69.  

מינהל מקרקעי ישראל

ערד

שימוש חורג

 

      70.  

מינהל מקרקעי ישראל

גבעות קדמאי

40/100/02/10

 

      71.  

מינהל מקרקעי ישראל

רותם דרום

42/100/02/10

 

      72.  

מינהל מקרקעי ישראל

רותם מזרח

47/100/02/10

 

      73.  

מינהל מקרקעי ישראל

רותם מערב

45/100/02/10

 

      74.  

מינהל מקרקעי ישראל

רותם מרכז

46/100/02/10

 

      75.  

מינהל מקרקעי ישראל

רותם צפון

43/100/02/10

V

      76.  

מינהל מקרקעי ישראל

שיש רמון

137/02/27

V

      77.  

מינהל מקרקעי ישראל

תמר

4/107/03/10

V

      78.  

מינהל מקרקעי ישראל

מחילות

232/02/11

 

      79.  

מינהל מקרקעי ישראל

דרגות

256/03/11

 

      80.  

מינרל קריית אריה

גיר הר צבוע

261/03/20

 

      81.  

מחצבות ג'ת

מחצבת שייש ג'ת

ג/14944

V

      82.  

מחצבות סמיע

מחצבת שייש סמיע

ג/14934

V

      83.  

נאות לירן

אתר כרייה והטמנת פסולת, חפץ חיים

שימוש חורג

 

      84.  

נאות לירן

אתר כרייה והטמנת פסולת, חפץ חיים

שימוש חורג

 

      85.  

נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ

אטפולגית

 

 

      86.  

נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ

גבעת סילון

24/100/02/10

V

      87.  

נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ

הר שרף

172/02/11

V

      88.  

נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ

הרי אפעה

26/100/02/10

V

      89.  

נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ

חרסית "שוקולד"

130/03/27

V

      90.  

נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ

חרסית א/ 73

255/03/10

V

      91.  

נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ

חרסית דמוית צור

39/101/02/10

V

      92.  

נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ

חרסית ס/ 5

131/02/27

V

      93.  

נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ

חרסית ס/ 6

132/02/27

V

      94.  

נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ

חתירה צפון

24/101/02/10

V

      95.  

נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ

פורצלניט - נ. נקרות

1/173/03/10

V

      96.  

נדיר בע"מ

נחל פטיש

392/03/7

V

      97.  

נען כרייה וחציבה בע"מ

אתר כרייה והטמנת פסולת

גז/29/24

V

      98.  

נען כרייה וחציבה בע"מ

אתר כרייה והטמנת פסולת

גז/ש/753

 

      99.  

נען כרייה וחציבה בע"מ

 אתר כרייה והטמנת פסולת

גז/29/24

V

     100.          

פוליכרום מינרלים בע"מ

גיר פוליכרום

34/100/02/10

V

     101.          

קוניאל אנטוניו ישראל בע"מ

חרסית ממשית

53/100/02/10

 

     102.          

קיבוץ יפתח

שיש יפתח

ג/ 8490

 

     103.          

קיבוץ ברור חייל

מטמנת ברור חייל

10/231/03/7

V

     104.          

ר.ב. מחצבים בע"מ

יתיר

יו"ש

V

     105.          

ר.ב. מחצבים בע"מ

הר צבוע

250/03/10

V

     106.          

ר.ב. מחצבים בע"מ

חתירה

שימוש חורג

V

     107.          

ר.ב. מחצבים בע"מ

ממשית

31/100/02/10

V

     108.          

רותם אמפרט נגב בע"מ

הרי אפעה

182/03/11

V

     109.          

רותם אמפרט נגב בע"מ

חצבה דרום

4/101/02/10

 

     110.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

הר שחר

253/03/10

 

     111.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

חצרים

254/03/7

 

     112.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

חצרים

335/03/7

V

     113.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

נחל בשור

198/03/10

V

     114.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

נחל שחורת

שימוש חורג

V

     115.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

נחל שחורת

212/02/2

 

     116.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

צאלים מזרח

406/03/7

 

     117.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

צאלים אזור מתקנים

2/224/03/7

 

     118.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

רביבים ב'

שימוש חורג

 

     119.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

רביבים ד'

שימוש חורג

 

     120.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

רביבים ה'

שימוש חורג

 

     121.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

הרחבת רביבים

שימוש חורג

 

     122.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

רתמים

שימוש חורג

V

     123.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

שיש רמון

שימוש חורג

 

     124.          

תעשיית אבן וסיד בע"מ

תמר (ק"מ 19)

3/107/03/10

 

אתר מינהל מקרקעי ישראל 

 

  לראש הדף 

 

 

 

פרסומים

 

 • שטח הפקר. עיתון "ידיעות הנגב", 2010  

 • אתר שיועד לפסולת בניין יהפוך לבית גידול לחיות. עיתון "הארץ", 2010   

 • חורש את הארץ מלמטה. עיתון "כסף", 1999  

 • על הזהב והעוני. עיתון "נגב", 1989  

 • השימוש בחומרי נפץ בעבודות עפר. 1988  

 

  לראש הדף 

 

 

 

אתיופיה: בדיקת היתכנות לכרייה תת קרקעית של אשלג במחוז Dallol

 

  Ethiopia   Ethiopia   Ethiopia  
             
  Ethiopia   Ethiopia   Ethiopia  

  לראש הדף 


 

קמבודיה: סקר גאולוגי

 

  Cambodia   Cambodia   Cambodia  
             
  Cambodia   Cambodia   Cambodia  

  לראש הדף                 


 

 

 

פואה-גיניאה החדשה: סקרי היתכנות לכריית זהב

 

 

Papua-New Guinea

  Papua-New Guinea   Papua-New Guinea  
             
  Papua-New Guinea   Papua-New Guinea   Papua-New Guinea  

  לראש הדף 


 

 

 

גיניאה ביסאו: סקר היתכנות לכריית באוקסיט

 

  Guinea-Bissau   Guinea-Bissau   Guinea-Bissau  
             
  Guinea-Bissau   Guinea-Bissau   Guinea-Bissau  

  לראש הדף 


 

 

 

אוזבקיסטאן: סקר היתכנות לכריית פוספט

 

  Kazakhstan   Kazakhstan   Kazakhstan  
             
  Kazakhstan   Kazakhstan      

  לראש הדף 

 

 
 

עמוד ראשי    פרופיל חברה    לקוחות    פרויקטים   גלריה תמונות    כתבו לנו

 
 

גת - גאולוגיה ותכנון בע"מ

http://www.gatgeo.net

ת.ד. 1492, אלון 22, עומר 84965 ישראל

טל: 972-8-6460337+ נייד: 972-50-5900465+   פקס: 972-8-6900540+     ד"א:  slotky@netvision.net.il

 

This page was built by  Dina Frid @ 2010